Automatyczna głowica ultradźwiękowa SUP-6 (18 cm²)!

Uprzejmie informujemy, że automatyczna głowica ultradźwiękowa SUP-6 jest przystosowana do pracy z aparatami naszej produkcji, które posiadają terapię ultradźwiękową.

Istnieje możliwość skalibrowania głowicy z posiadanym aparatem. Wystarczy przesłać aparat posiadający ultradźwięki do firmy EiE Otwock wraz z zamówieniem na automatyczną głowicę SUP-6.

 

Dotyczy aparatów :Sonotronic US-2, Multitronic MT-5, Multitronic MT-6, Multitronic MT-8, Solatronic SL-3, Solatronic SLE)